MEDLEMMER

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

WEC Danmarks medlemmer findes inden for følgende kategorier

 

Energiselskaber

Forskningsinstitutioner

Industrivirksomheder

Interesseorganisationer og foreninger

Myndigheder

Rådgivere og entreprenører

Undervisningsinstitutioner

Universiteter

 

Potentielle medlemmer er alle med interesse i internationale energiforhold omfattende både politik, marked og teknologi

WEC Danmarks medlemsliste

 

Virksomheder, myndigheder og organisationer

Burmeister & Wain Scandinavian Contracters A/S

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

CLEAN

Copenhagen Capacity

Danish Power Systems Ltd.

Danmarks Tekniske Universitet

Dansk Fjernvarme

Dansk Gasteknisk Center A/S

Dansk Metal

Dansk Shell A/S

DI Energi

Elselskabet S.E.V.

Energistyrelsen

Energitilsynet

Fjernvarme Fyn

FORCE Technology

Frederiksberg Forsyning

Grontmij A/S

Ingeniørhøjskolen i Århus

Klimarådet

NIRAS

RAMBØLL A/S - Rådgivende Ingeniører A/S

SEAS NVE

SIEMENS A/S

Teknologisk Institut

TREFOR

TVIS

Aarhus Universitet

 

Personlige medlemmer

Jens Anker Hansen, Driftsansvarlig, Lynettens Vindkraft I/S

Lars Bøgeskov Hyttel, civilingeniør

 

Personlige æresmedlemmer

Hans Hvidtfeldt Larsen

Povl Ølgaard

Jørgen Kjems

Asger Bundgaard-Jensen

Jørgen Henningsen

Peter Hinstrup

Medlemskontingent

Årskontingentet i WEC Danmark afhænger af virksomhedens størrelse: 3.500,- kr. for mindre virksomheder og 5.500 for større virksomheder.

Har du en faglig baggrund inden for energisektoren kan du ansøge præsidiet om personligt medlemskab. Årskontingent er 1.250 kr.

Indmelding

Kontakt WEC Danmarks sekretariat:

Sekretær

Niels Michael Petersen, DTU

M 2247 4612, niep@dtu.dk

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50