10-Sep-2014

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

10 SEP

WORLD ENERGY FOCUS #3 SEPTEMBER 2014

 

WECs internationale magasin om energi, World Energy Focus, udkommer en gang om måneden og behandler internationalt vigtige energispørgsmål baseret på WECs globale netværk inden for energisektoren.

 

I september udgaven kan man læse at

 

Kina ændrer sit energi-miks

Mindre kul, mere naturgas, vedvarende energi og kernekraft. Det skal mindske forureningen og sænke CO2 udledningen fra den kinesiske energiproduktion.

 

De Forenede Arabiske Emirater satser på kernekraft

UAE vil udvikle økonomisk og sikker kernekraft. Mohamed Al Hammadi, CEO for the Emirates Nuclear Energy Corporation, giver i dette eksklusive interview sin forklaring på hvorfor UAE satser på kernekraft.

 

Fokusartikler

- Energi skal reguleres så energipriserne understøtter en bæredygtig energiudvikling, siger Christine Lagarde, IMF

- World Bank afsætter 5 milliarder USD til energiprojekter i seks afrikanske lande som led i ”Power Africa” initiativet

- Trods modstand arbejder den engelske regering på at tillade udvinding af skifergas

- IEA og BNEF ser forskelligt på væksten i VE. BNEF tror at halvdelen af verdens el kommer fra VE i 2030. IEA er mere pessimistisk på grund af stigende politisk usikkerhed

 

Download World Energy Focus #3 September 2014

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50