11-12-2014

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

11 DEC

Svært at skaffe elektricitet til alle i 2030 siger rapport fra Global Electricity Initiative

 

Ny rapport fra Global Electricity Initiative præsenterer spørgeskemasvar og interviews med ledere fra den globale elsektor. Rapporten viser at elsektoren er meget skeptisk over for at nå målet om elektricitet til alle i 2030. Rapporten blev offentliggjort på COP-20 i Lima.

 

Global Electricity Initiative har gennemført en omfattende undersøgelse i elsektoren. Rapporten dækker godt 80 % af den globale installerede kapacitet.

 

Den konkluderer at:

 

Et "business as usual "scenario ikke vil sikre adgang til el for alle i 2030. Det er kun muligt hvis regeringer, industri og det internationale samfund arbejder sammen og finder en ny tilgang og forretningsmodel.

 

Verden vil fortsætte med at bruge på fossile brændsler til el produktion mange år endnu. Sideløbende udvikler elsektoren nye, vedvarende teknologier. Men før man kan bruge dem i stor skala skal der indføres avancerede nye teknologier som energilagring, intelligente el-net og/eller kulstofopsamling og lagring (CCS). Lovmæssige barrierer bør fjernes.

 

Elsektoren står ofte over for modstridende forventninger fra regeringer, industri, forbrugere og andre interessenter. Da elsektoren er stadig er reguleret, er der behov for klare og konsekvente budskaber og retninger.

 

Forsyningssikkerhed har stadig højeste prioritet i elsektoren.

 

Klimaændringer er en realitet og derfor bør der lægges fokus på tilpasning i lige så høj grad som reduktioner. En realistisk CO2-pris er en forudsætning for at tiltrække de nødvendige investeringer.

 

Energi-vand sammenhængen og konkurrencen om landjord bliver vigtige spørgsmål.

 

Om Global Electricity Initiative

Global Electricity Initiative (GEI) er et partnerskab etableret i 2012 mellem tre af verdens største organisationer inden for energi og bæredygtighed: World Energy Council (WEC), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP). Initiativet skal fremme samarbejdet mellem elselskaber over hele verden for at skaffe adgang til elektricitet for alle mennesker i 2030.

 

 

KONTAKT

Leif Sønderberg Petersen, generalsekretær

Telefon 46 77 40 21

Mobil 24 21 38 32

lepe@dtu.dk

INFOGRAFIK

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen

Centrale budskaber

 

RAPPORT

Se rapporten her

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50