21-Aug-2014

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

21 AUG

WEC Inside August 2014

 

Nyheder

Scenario workshops om LAC (Latinamerika og Caribien)

Projekt opdatering: World Energy trilemma, herunder den forestående lancering af 2014 rapporten

Nyt fra WEC medlemslandene

• WEC Ecuador holder sit første møde

• WEC Peru publicerer opsummering af World Energy Congress 2013

• WEC Canada konference om forandringerne i energisektoren

• WEC Portugal undersøger de portugisiske energiforbrugeres holdninger

• WEC Slovenien afholder møde om tværnational energipolitik

• WEC Frankrig publicerer resume af det 3. Europæiske Energi Forum

Interview: Hans-Wilhelm Schiffer, formand for World Energy Resources, giver en status for arbejdet.

WEC indsigt: Opgørelse af de fossile brændstoffer i Latinamerika og Caribien

 

DOWNLOAD WEC INSIDE AUGUST 2014

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Claus Møller, Siemens A/S

Vicepræsident Hans Peter Slente, DI Energi

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50