21-Aug-2014

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

21 AUG

WEC Inside August 2014

 

Nyheder

Scenario workshops om LAC (Latinamerika og Caribien)

Projekt opdatering: World Energy trilemma, herunder den forestående lancering af 2014 rapporten

Nyt fra WEC medlemslandene

• WEC Ecuador holder sit første møde

• WEC Peru publicerer opsummering af World Energy Congress 2013

• WEC Canada konference om forandringerne i energisektoren

• WEC Portugal undersøger de portugisiske energiforbrugeres holdninger

• WEC Slovenien afholder møde om tværnational energipolitik

• WEC Frankrig publicerer resume af det 3. Europæiske Energi Forum

Interview: Hans-Wilhelm Schiffer, formand for World Energy Resources, giver en status for arbejdet.

WEC indsigt: Opgørelse af de fossile brændstoffer i Latinamerika og Caribien

 

DOWNLOAD WEC INSIDE AUGUST 2014

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50