Nyhedsbrev-december-2014

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

EL TIL ALLE

Svært at skaffe elektricitet til alle i 2030 siger rapport fra Global Electricity Initiative

 

 

Ny rapport fra Global Electricity Initiative præsenterer spørgeskemasvar og interviews med ledere fra den globale elsektor. Rapporten viser at elsektoren er meget skeptisk over for at nå målet om elektricitet til alle i 2030. Rapporten blev offentliggjort på COP-20 i Lima.

Global Electricity Initiative (GEI) er et partnerskab etableret i 2012 mellem tre af verdens største organisationer inden for energi og bæredygtighed: World Energy Council (WEC), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP). Initiativet skal fremme samarbejdet mellem elselskaber over hele verden for at skaffe adgang til elektricitet for alle mennesker i 2030.

 

GENERALFORSAMLING

Indtryk fra WECs Executive Assembly i Cartagena, Colombia 20. – 23. oktober 2014

 

 

WEC's Executive Assembly 2014 (generalforsamling) blev afholdt i Cartagena, Colombia, 20. til 23. oktober. Fra Danmark deltog Leif Sønderberg Petersen og Hans Hvidtfeldt Larsen, henholdsvis generalsekretær og formand for WEC Danmark. I tilknytning til generalforsamlingen blev der holdt en række komitemøder. Der var møde i programkomiteen, bl.a. med drøftelse af kommende verdensenergi konference i 2019. Studies Committee mødtes, lige som den regionale komite for Europa. Der var møde om WEC’s flagskib, Trilemma rapporten. Sidste dag afholdtes World Energy Leaders Summit for særligt indbudte.

 

TRILEMMA

Trilemma report 2014: Danmark no. 5 blandt 129 lande

 

 

Hvert år bedømmer World Energy Council i deres Trilemma report effekten af en lang række landes energi- og klimapolitikker. Bedømmelsen omfatter landenes forsyningssikkerhed, forbrugerpriser på energi samt bæredygtighed.

De topplacerede lande er typisk højt udviklede lande med højere andele af energi fra kulstoffattige energikilder som sol, vind, vandkraft eller kernekraft. Samtidig er det karakteristisk for disse lande at de har veludbyggede programmer for energieffektivitet.

Danmark havnede på en 5. plads blandt 129 lande.

ENERGIMARKEDER

Europæiske energimarkeder skal integreres bedre

 

 

Europæiske og tyske energiledere er enige om at der er behov for en fornyet indsats mod større integration af de europæiske energimarkeder. Øget integration er nødvendig for at realisere de mange muligheder, der ikke kan opnås med isolerede nationale initiativer, var hovedbudskabet på den tyske Energietag den 30. september i Berlin.

 

ENERGIKONGRES

Abu Dhabi bliver vært for verdensenergikongressen 2019

 

 

Ved en afstemning under World Energy Council’s generalforsamling i Cartagena, Colombia, slog Abu Dhabi Rio de Janeiro i buddet om at blive vært for den 24. Verdensenergikongres i 2019.

 

TRANSPORT

Latinamerikanerne vil gerne betale mere for bæredygtige transportbrændstoffer

 

 

Forbrugerne i Latinamerika og Caribien (LAC) er villige til at betale mere for alternative transportbrændstoffer med færre drivhusgasemissioner end konventionelle transportbrændstoffer. Det kan man læse i rapporten, “Alternative Transport Fuels: consumer attitudes in the Latin America and Caribbean region”. Rapporten er baseret på svare fra mere end 700 forbrugere. 73 % af de adspurgte er villige til at betale mere for alternative brændstoffer til transport, f.eks. biobrændstoffer, brint, flydende gas (LPG) og komprimeret naturgas (CNG). Hertil kommer, at 69 % af de adspurgte ikke mener, at overgangen til alternative transportbrændstoffer sker hurtigt nok.

 

KALENDER

17. – 18. februar 2015: Africa Energy Indiba

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50