26-02-2015

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

26 FEB

WORLD ENERGY FOCUS #8 FEBRUAR 2015

 

I februar udgaven kan man læse om

 

Japan tilbage til fremtiden med kernekraft

Shinzo Abe vil genstarte lukkede kernekraftværker og skære i støtten til vedvarende energi

 

Lave oliepriser vil booste økonomisk udvikling siger IMF og World Bank

De lave oliepriser vil sandsynligvis vare ved i 2015 og 2016 og dermed yde et væsentligt bidrag til den globale økonomiske vækst, ifølge Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken. Alligevel nedjusterer begge organisationer deres vækstforventninger for de kommende to år da en række faktorer modvirker effekten af billigere energi.

 

CO2 emissions lommeregner baseret på WEC's scenarier.

 

Olie- og gasprojekter standses som følge af lave oliepriser.

 

Olieprisernes fald giver grundlag for at genoverveje skatter og afgifter.

 

Tørke truer Braziliens vandkraftværker.

 

Oversigt over vigtige globale energibegivenheder med mere.

 

Download World Energy Focus #8 februar 2015

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50