Press-release-Trilemma-15

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

25 NOV 2015

Danmark halter efter verdens duks i bæredygtig energi

 

Danmark havnede i år på en sjetteplads på verdensranglisten i bæredygtig energi. Det er et fald på en enkelt plads i forhold til sidste år. Men placeringen fortsætter en nedadgående tendens, idet Danmark tilbage i 2013 indtog andenpladsen på verdensranglisten.

 

Det er World Energy Council der hvert år rangordner 130 lande efter hvor bæredygtig landenes energiforsyning er. Bedømmelsen sker på basis af det såkaldte energi trilemma, et udtryk for balancen mellem tre vigtige faktorer ved energiforsyningen: Forsyningssikkerhed, forbrugerpriser og bæredygtighed i forhold til klima og miljø.

Verdens duks er Svejts, fulgt af Sverige på andenpladsen. Norge indtager tredjepladsen, England fjerdepladsen, Østrig femtepladsen og Danmark som nævnt sjettepladsen. Herefter kommer Canada, Frankrig, Finland og endelig New Zealand på en tiendeplads.

Trods faldet placerer World Energy Council stadig Danmark blandt verdenseliten inden for bæredygtig energiforsyning. Rapporten vurderer at Danmark fortsat har en fornuftig balance mellem forsyningssikkerhed, energipriser samt klima- og miljøhensyn.

Stærkest står Danmark med hensyn til forsyningssikkerhed. Dels fordi vi har en stor andel af vindenergi, hvortil kommer at kommer at landet er næsten uafhængig af at importere energi. Endelig har Danmark meget stabile og veludbyggede distributions- og transmissionsnet i form at elnet, naturgasnet og fjernvarmenet.

Svagest står Danmark med hensyn til energipriser. Energi (inklusive afgifter) bliver nemlig dyrere og dyrere for private forbrugere i forhold til prisudviklingen i andre lande.

På verdensbasis er der mange forskellige veje til en bæredygtig energiforsyning. Ud over sol, vind og biomasse er energiforsyningen i mange af de højtplacerede lande baseret på store mængder vandkraft og kernekraft.

”World Energy Council’s vurderinger er relative, så det er ikke nødvendigvis fordi Danmark bliver dårligere, men der sker markante udviklinger rundt omkring i verden, og mange lande er på vej til at overhale Danmark indenom, siger Hans Hvidtfeldt Larsen, formand for WEC Danmark.

Generelt konkluderer rapporten fra World Energy Council at den globale politiske usikkerhed er en af de største hindringer for at få tilvejebragt de 48-53 billioner USD som skønnes at være den investering der skal til for at gøre energiforsyningen bæredygtig.

Det positive er, at samlet set konkluderer rapporten at det går fremad – omend langsomt - med bæredygtigheden i verdens energiforsyning. ”Skal den globale udvikling accelereres, er en global CO2 pris efter min vurdering et af de vigtigste redskaber til at ændre energiforsyningen i en mere bæredygtig retning”, slutter Hans Hvidtfeldt Larsen.

Flere oplysninger:

Hans Hvidtfeldt Larsen, formand, WEC Danmark, telefon 4677 5101, mobil 2285 8640, hala@dtu.dk

Download rapporten

 

Se program for præsentationen og download præsentationerne

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50