WEF-April-15

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

23 APR 2015

WORLD ENERGY FOCUS #10 APRIL 2015

 

I april udgaven kan man bl.a. læse om

 

Hvor vigtig er CCS som led i klimastrategier?

Nogle ser CCS (Carbon Capture and Storage) som en væsentlig teknologi til bekæmpelse af klimaændringer. Mange skeptikere er stadig overbevist om, at det ikke bliver kommercielt levedygtigt, og at penge afsat til CCS kunne bruges bedre andre steder.

 

Eksklusivt interview med administrerende direktør for DNV GL Energy, David Walker

Om strategier til at imødekomme udfordringerne ved udvikling af nye bæredygtig energisystemer: Fortsat fokus på at sænke omkostningerne for vedvarende energi, et "super-grid" i Europa, lagring af el i industriel skala og udvikling af "intelligente byer".

 

Fokus på Egypten

Sidste måneds Egypten Economic Development konference i Sharm El Sheikh var et stort løft for en nation, der har været igennem svære politiske, økonomiske og sociale omvæltninger.

 

Nordsø interconnector vil øge Englands og Norges forsyning med VE......Rekordår for vindenergi ... Kina skruer ned for kul i næste femårsplan ... LNG handel forudses at vokse med 5% pr. år ... Carbon politikker skaber kreditrisiko i carbon-intensive industrier men fremmer også innovation

 

Oversigt over vigtige globale energibegivenheder med mere.

 

Download World Energy Focus #10 April 2015

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50