WEF-OKT-15

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

16 OKT 2015

WORLD ENERGY FOCUS #16 OKTOBER 2015

 

I OKTOBER udgaven kan man bl.a. læse:

 

Kulsektoren til COP: Vi vil også være en del af løsningen

Rene kulstofteknologier bør få statsstøtte til at reducere CO2-udledningen på lige fod med kernekraft og vedvarende energi, mener kulsektoren. Den advarer om, at hvis politikerne fortsætter med at se kul som en fjende, der skal bekæmpes, snarere end en allieret, der skal støttes, vil verden mislykkes i sit forsøg på at begrænse den globale opvarmning til acceptable niveauer.

 

Eksklusivt interview med Agostino Galvagni, CEO, Swiss Re

World Energy Council har udgivet en ny stor rapport om styring og finansiering af risikoen ved ekstreme vejrforhold. I et interview med World Energy Focus, siger Agostino Galvagni at både energiselskaber og investorer skal blive bedre til at vurdere effekterne af ekstreme vejrbegivenheder.

 

Fokus på Tanzania

Tanzania arbejder på at bevæge sig væk fra sin afhængighed af vandkraft. Moderne infrastruktur, udnyttelse af store nationale gasreserver og adgang til sikker og billig energi til tanzanierne er afgørende for landets fremtidige vækst.

 

Klimaaftale mellem Kina og USA er et kraftigt signal til resten af verden

Klimaaftalen mellem Kina og USA betyder at andre store økonomier nu har en undskyldning mindre for ikke at reagere på klimaændringerne. Det siger Barry Worthington, formand for USA’s nationalkomite under World Energy Council.

 

FN vedtager energimål for første gang

 

Vedvarende energi vil stå for den globale vækst i elmarkederne

 

Energieffektivitet er en vigtig brik i at nå 2 graders målet

 

Plus opsummering af vigtige globale energibegivenheder og mere ...

 

Download World Energy Focus #16 OKTOBER 2015

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50