Energy-water-food-nexus-report

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

29 MAR

ENERGI, VAND OG FØDEVAREPRODUKTION SKAL TÆNKES I SAMMENHÆNG

 

Energi, vand og fødevareproduktion hænger uløseligt sammen i en energi-vand-fødevare nexus. Langt størstedelen af verdens nuværende energiproduktion kræver vand, primært til køling. Der skal energi til at producere og transportere rent drikkevand. Det kræver energi og vand at producere fødevarer osv. Ny rapport fra World Energy Council belyser sammenhængene og kommer med anbefalinger.

 

En artikel i the Journal Nature Climate Change fra 2016 forudser at der vil mangle 40 % vand på kloden i 2030. Det vil påvirke drikkevandsforsyningen, fødevareproduktionen, hygiejne og sundhed samt 98 % af den globale termiske elproduktion.

 

World Energy Council har for nylig præsenteret en ny rapport om energi-vand-fødevare nexus ved the Asia-Pacific Energy Leaders’ Summit in New Zealand med titlen " The road to resilience – managing the risks of the energy-water-food nexus".

 

Her opfordrer World Energy Council til øjeblikkelig handling for at sikre en pålidelig energi infrastruktur I fremtiden. Rapporten kommer med fem anbefalinger:

 

1 Der skal skabes større forståelse af vandforbruget i forbindelse med energiproduktion.

 

2 Prisen på vand skal indkalkuleres, især i områder med vandmangel.

 

3 Der er behov for finansielle og forsikringsmæssige instrumenter til risikoafdækning i forbindelse med den indflydelse en svigtende vandforsyning har på elproduktionen.

 

4 Der skal skabes større sikkerhed for investorerne gennem risikovurderinger der tager højde for den indflydelse en svigtende vandforsyning har på elproduktionen

 

5 Der skal skabes lovgivningsmæssige rammer som tager højde for vandrelaterede problemer og forskellige aktørers interesser.

 

Hent rapporten

 

Læs omtale af rapporten i Ingeniøren

 

 

 

 

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50