Issues-monitor-2016

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

29 MAR

Energitrends 2016: Innovation og omstilling til et kulstoffattigt energimarked er højest på energisektorens dagsorden

 

1.200 ledere fra den globale energisektor i 90 lande giver deres bud på de nye trends inden for energisektoren i World Energy Council's rapport "2016 World Energy Issues Monitor". Ifølge rapporten er de vigtigste trends for 2016:

 

• Innovation er bydende nødvendig.

• Der er brug for et nyt sæt spilleregler på energimarkederne.

• Energisystemerne skal kunne modstå ekstrem-vejr som følge af klimaændringer.

• Volatile råvarepriser er den største usikkerhed på energisektorens dagsorden.

• Ukonventionelle energiressourcer (skifergas, tung olie, tjæresand osv.) er blevet mindre attraktive i lyset af de lave energipriser.

• LNG (flydende naturgas) spiller fortsat en central rolle.

 

For syvende år i træk har World Energy Council gennemført sin globale undersøgelse af de nyeste tendenser i energisektoren. Rapporten er baseret på input fra 1.200 ledere inden for energisektoren fra 90 lande.

2016 World Energy Issues Monitor understreger det skærpede behov for innovation inden for energisektoren. Det er nødvendigt på grund af de stærkt volatile råvarepriser, udfasning af de fossile brændsler, ekstreme klimahændelser og cyberkriminalitet. På den positive side falder omkostningerne ved at producere vedvarende energi, men finansieringen af fremtidens bæredygtige energisystem er stadig et springende punkt.

 

Vedtagelsen af den globale klimaaftale på COP21 i Paris har givet energisektoren mere arbejdsro og verdens energiledere ser nu tre stærke drivkræfter for de forandringer der kommer:

 

• Dekarbonisering (fjernelse af det CO2-udledende kulstof) af energisystemerne, hvor en bred vifte af forskellige nye teknologier er ved at blive en realitet.

• Nye spilleregler på energimarkederne som følge af stigende mængder bæredygtig energi med marginalomkostninger på nul, øget decentralisering af energisystemerne, større anvendelse af intelligente data, og lettere adgang til markederne for nye leverandører.

• Udvikling af mere robuste energisystemer der kan modstå ekstreme vejrforhold og cyberkriminalitet, og som er tænkt ind i en større sammenhæng med vand og fødevarer i den såkaldte energi-vand-fødevare nexus.

 

Download rapporten

 

Rapporten blev præsenteret på et møde I WEC Danmark den 19. april. Se program og præsentationer

 

Flere oplysninger: Leif Sønderberg, generalsekretær, WEC Danmark. Telefon 2421 3832, lepe@dtu.dk

 

 

 

 

 

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50