WEF-apr-16

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

26 APR

WORLD ENERGY FOCUS #22 APRIL 2016

 

I APRIL udgaven kan man bl.a. læse:

 

I denne udgave fortæller tre administrerende direktører fra henholdsvis Holland, New Zealand og Kasakhstan om deres vision for omstilling til bæredygtig energi og robuste energisystemer, der kan modstå f.eks. ekstreme vejrhændelser. Det er tre meget interessante perspektiver fra lande med meget forskellig adgang til energiressourcer:

Jeroen van der Veer, ex-CEO for Shell og formand for World Energy Council's Resilience arbejde, beskriver de muligheder, han ser for olieselskaberne efter COP 21.

 

Mark Binns, administrerende direktør for energiselskabet Meridian Energy i New Zealand. Han forventer som et resultat af COP21 at prisen på kulstof vil stige, og opfordrer til markedet til at tage højde for energiomstillingen.

 

Almassadam Seitkaliyev, CEO for Kasakhstans største el-leverandør, Samruk-Energy, og formand for World Energy Council's nationalkomite i Kasakhstan forklarer, hvordan han forholder sig til den ekstremt lave pris på kulbaseret elektricitet i sit land. Han konstaterer at alle lande har samme, men hvert land bliver nødt til at finde sine egne løsninger.

 

 

Læs også om

 

Japans energimix fem år efter Fukushima og en feature artikel om World Energy Council's arbejde med forslag til nye handelsregler på energiområdet. Desuden er der nyt om det stagnerende marked for LNG, et 10 MW stort solenergiprojekt i Uganda og meget andet.

 

Plus opsummering af vigtige globale energibegivenheder og mere ...

 

Download World Energy Focus #22 APRIL 2016

 

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50