WEF-feb-16

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

29 FEB

WORLD ENERGY FOCUS #20 FEBRUAR 2016

 

I FEBRUAR udgaven kan man bl.a. læse:

 

Europas elmarked har brug for en makeover

I feature artiklen i dette nummer præsenterer vi fire eksperters synspunkter på den omfattende makeover af markedsdesignet der er nødvendig i en tid hvor det europæiske elmarked står midt i en dyb finansieringskrise. De anbefaler blandt andet at Europa finder inspiration i de langsigtede investeringsmarkeder i Latinamerika.

 

Naturgas vil spille en central rolle lang tid endnu

Vi bringer et eksklusivt interview med Robert Johnston, administrerende direktør for Eurasia group, et af verdens førende rådgivnings- og konsulentfirmaer. Han vurderer at naturgas vil være nødvendigt for energisystemerne et pænt stykke ud i fremtiden som led i omlægningen til fossil-fri energi. Han opfordrer derfor gasselskaberne til at gå i dialog med politikerne, som i stigende grad vil udelukke naturgas på linje med de øvrige fossile brændsler.

 

Energiomstilling i De Forenede Arabiske Emirater

De Forenede Arabiske Emirater er i gang med at opbygge en bæredygtig energiøkonomi ved at diversificere deres energimix. Landet har f.eks. fjernet tilskud til brændstof til køretøjer for at tilskynde til investeringer i innovative energieffektive teknologier. "Modernisering af energisektoren er nøglen til vores fortsatte velstand", fortæller H.E. Fatima al Foorah Al Shamsi, sekretær i UAE's energiministerium.

 

Læs også om

- Øget investeringslyst i energiprojekter i Afrika syd for Sahara.

- Nyt stort vindenergiprogram i Egypten.

- Indonesien udbygger bæredygtig elproduktion.

- Ny rapport fra WEC konkluderer at naturgas kan spille en central rolle i omstillingen til fremtidens fossil-fri energisystemer.

 

Plus opsummering af vigtige globale energibegivenheder og mere ...

 

Download World Energy Focus #20 FEBRUAR 2016

 

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50