WEF-jul-16

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

13 JULI

WORLD ENERGY FOCUS #25 JULI 2016

 

I JULI udgaven kan man bl.a. læse:

 

 

IRENA: Der er en solid business case for bæredygtig energi

 

Interview med Adnan Amin, administrerende direktør for International Renewable Energy Agency (IRENA). Han fortæller om IRENA's scenario REMAP, som anser en fordobling af bæredygtig energi til 36% i 2030 som realistisk. Han mener at der nu er en stærk business case for vedvarende energi, og at det er vigtigt at inddrage den private sektor i energiinvesteringer, især i udviklingslandene.

 

E-Mobility rapport: Der mangler masser af elbiler

 

World Energy Council har netop udsendt rapporten " E-Mobility: Closing the Emissions Gap". Rapporten konkluderer at elbiler skal nå en markedsandel på 16% i 2020 for at opfylde de nuværende målsætninger om reduktion af emissioner fra transportsektoren. I dag har elbilerne en markedsandel på under 1%. Det er på tre af de største bilmarkeder i verden, nemlig EU, USA og Kina, at målsætningen er en reduktion på ca. 30% af CO2 udledningen pr. kilometer for biler fra 2014 til 2020.

 

IEA rapport: byerne må skære i CO2 udledningerne

 

Det Internationale Energiagentur's (IEA) nye rapport om energiteknologier beskriver byernes vigtige rolle i nedskæring af CO2 udledningerne. Kompakt byudvikling, bæredygtige varme- og kølesystemer samt bæredygtig transport er vigtigst.

 

Finland bliver først med slutdepot

 

Finland satser både på kernekraft og bæredygtig energi. I begyndelsen af 2020'erne vil Finland være det første land i verden der har slutdepot for brugt atombrændsel - et projekt der støttes af hele det politiske spektrum i Finland.

 

Ny rapport sår tvivl om Asiens klimamål kan nås

 

APERC (Asia-Pacific Energy Research Centre) sår i en ny rapport tvivl om hvorvidt regionen kan nå målene for energisikkerhed og klima. Fossile brændsler er nemlig også på længere sigt den væsentligste energikilde med en forventet andel på 80% i 2040.

 

BP review: Energiefterspørgslen falder og forsyningerne vokser

 

BP har udsendt sin årlige rapport "BP Statistical Review of World Energy" og konstaterer at energiefterspørgslen falder, samtidig med at forsyningerne af både fossile og bæredygtige brændsler vokser som følge af teknologiske fremskridt.

 

 

 

Plus opsummering af vigtige globale energibegivenheder og mere ...

 

Download World Energy Focus #25 JULI 2016

 

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50