WEF-no-31

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

08 MAR 17

WORLD ENERGY FOCUS #31

 

I dette nummer kan man bl.a. læse:

 

Energichef fra Abu Dhabi : Vi kan ikke fortsætte med at være afhængige af fossile brændsler

Interview med Mohamed Jameel Al Ramahi, der er CEO for Masdar, Abu Dhabi’s bæredygtige by og vedvarende energiselskab. Han mener ikke, at verden fortsat kan være afhængige af fossile brændsler. Men finansiering af bæredygtige energiprojekter i stor skala kræver, at de er profitable. Han konstaterer samtidig, at vedvarende energiprojekter nu begynder at give forretningsmæssig mening, for de er både konkurrencedygtige, giver gode afkast og hjælper klimaet.

 

Afrika har brug for energiaktive politikere

Interview med Reuel Khoza, der er formand for det afrikanske energiselskab Globeleq. Han fortæller om hvordan investorer i den afrikanske energisektor kæmper for at overvinde de politiske hindringer for udbygning af energiforsyningen. Han er bekymret for, om vil være endnu flere mennesker uden adgang til elektricitet på det afrikanske kontinent i 2030. Han opfordrer politikerne til at demonstrere en klar politisk vilje og skabe bedre rammer for energiudbygning, og sidst, men ikke mindst, skabe bedre vilkår for private investeringer i energisektoren i Afrika.

 

Mød David Kim - den nye formand for World Energy Council

David Kim blev valgt til ny formand for World Energy Council ved generalforsamlingen i oktober 2016. Han kommer med sin vision for verdens fremtid på energiområdet og understreger, at energisektoren er tvunget til at udfase de fossile brændsler. Han mener, at der nu er generel konsensus om, at verden skal udvikle bæredygtige teknologier for at imødegå klimaændringerne.

 

Bilbranchen skaber fornyet optimisme om brint i transportsektoren

Denne måneds fokus handler om, at brint nu er tilbage på banen som en af løsningerne i fremtidens transportsektor. Europæiske og japanske virksomheder har i den anledning lanceret et nyt globalt initiativ - the Hydrogen Council. Den fornyede optimisme om brint understøttes af en KPMG-undersøgelse som konkluderer, at brændselscelle-baserede elbiler har en stor fremtid.

 

ExxonMobil’s Energy Outlook holder fast i fossile brændsler frem til 2040

ExxonMobil’s Energy Outlook fra december 2016 forventer at fossile brændstoffer vil dominere den globale energiforsyning helt frem til 2040. Det er måske ikke så overraskende, i betragtning af udnævnelsen af Rex Tillerson, CEO for ExxonMobil, til udenrigsminister i den nye Trump administration. Denne udvikling er forudsagt i et af World Energy Council’s energiscenarier, nemlig "Hard Rock" scenariet, der opridser en energifremtid med mere fragmenteret internationalt samarbejde, svagere økonomisk vækst og flere lande med indadskuende politikker.

 

Dette er blot et udpluk af de mange energinyheder i denne udgave af WORLD ENERGY FOCUS, din vigtigste kilde til globale nyheder fra energiverdenen.

 

Download World Energy Focus #31

 

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50