KONTINGENT&FORDELE

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

Medlemskontingent

Årskontingentet i WEC Danmark afhænger af virksomhedens størrelse: 3.500,- kr. for mindre virksomheder og 5.500 for større virksomheder.

Har du en faglig baggrund inden for energisektoren kan du ansøge præsidiet om personligt medlemskab. Årskontingent er 1.250 kr.

 

Indmelding

Kontakt WEC Danmarks sekretariat:

 

Generalsekretær Leif Sønderberg Petersen, Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling, DTU, M 2421 3832, lepe@dtu.dk

 

VIDEN, NETVÆRK & INDFLYDELSE på energiområdet. Bliv medlem af WEC DANMARK

 

VIDEN

World Energy Council (WEC) rummer oceaner af viden og erfaring fra energivirksomheder, regeringer, forskere, IGO’s, NGO’s og energieksperter. WEC har uddannelsesprogrammer for unge der vil gøre karriere i energisektoren.

 

NETVÆRK

WEC’s kontaktflade udgøres af medlemsorganisationer i mere end 90 lande med tilsammen over 3.000 organisationer.

De repræsenterer politik, forskning samt den private og offentlige energisektor.

Globale, regionale og nationale events, workshops og regionale møder gør tilsammen WEC til et enestående globalt netværk på energiområdet.

 

INDFLYDELSE

WEC er på mange niveauer i løbende dialog med politikere, embedsmænd, erhvervsfolk, forskere, IGO’er og NGO’er inden for energiområdet. Derved bidrager WEC til at forme fremtidens energipolitik. Som medlem støtter din virksomhed desuden indsatsen for en global bæredygtig udvikling på energiområdet.

 

Gennem det globale netværk kan WEC medlemmer

- Networke med energisektoren, politikere, myndigheder, IGO’er, NGO’er og energieksperter

 

- Deltage i WEC’s arbejdsprogrammer og aktiviteter

 

- Få fuld adgang til WEC’s globale undersøgelser og forskning

 

- Deltage i regionale og globale WEC arrangementer

 

- Få rabat på deltagelse i World Energy Congress, der afholdes hvert 3. år

 

- Gratis abonnere på WEC Inside, der udkommer månedligt

 

- Gratis abonnere på World Energy Focus, der udkommer månedligt

 

Ud over dette giver den danske nationalkomite dig

- Networking med danske aktører inden for energisektoren

 

- Aktuel viden om WEC’s internationale sekretariat og studierapporter

 

- Indsigt i internationale energi- og miljøforhold

 

- Adgang til medlemsmøder om aktuelle energiproblematikker

 

- Mulighed for at deltage i udarbejdelse af WEC’s anerkendte analyser

 

OPSIGELSE AF MEDLEMSSKAB

Et medlemskab af WEC Danmark kan opsiges med en måneds varsel til udløbet af en måned. Dette kan ske, når der er gået 1 år efter tegning af medlemskab. Opsigelse af medlemskabet skal ske pr. mail til kontakt@wec-danmark.dk. Evt. overskyende betaling refunderes ikke.

 

 

Uddannelse af fremtidens ledere til energisektoren

 

World Energy Council har et unikt netværks- og uddannelsestilbud til unge inden for energisektoren, som kvalificerer dem til at varetage lederposter inden for energisektoren.

 

De unge fagfolk danner et netværk af personer fra hele verden, der repræsenterer de forskellige aktører fra energisektorerne, herunder regeringer, energiindustrier, forskningsverdenen og NGO’er.

 

Future Energy Leaders' program (FEL-100) har som mål at forme, inspirere og opbygge fremtidens ledere inden for energisektoren. Programmet fungerer som en platform for at engagere et begrænset antal ambitiøse unge fagfolk i de nationale, regionale og internationale aktiviteter og arrangementer.

 

Målet er at inspirere deltagerne til at blive den næste generation af ledere til energisektoren, som kan medvirke til at skabe en global bæredygtig energifremtid.

 

LÆS MERE

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50