ORGANISATION

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

WEC Danmarks øverste besluttende myndighed er generalforsamlingen, hvor hvert medlem har én stemme.

 

På den årlige generalforsamling vælges et præsidium, der sammen med sekretariatet varetager det daglige arbejde. Præsidiet konstituerer sig med formand og viceformand.

 

Sekretariatet ligger hos DTU.

 

Præsident er Hans Peter Slente, Chefkonsulent, Dansak Industri Energi.

 

Sekretær Niels Michael Petersen, der er chefkonsulent i DTU Energi.

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50