OM WEC DK

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

World Energy Council

 

The energy leaders' network promoting the sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of all

WEC Danmark er den danske nationale medlemskomite under World Energy Council og repræsenterer de danske interesser ved WECs møder og øvrige aktiviteter.

 

Om WEC Danmark

 

WEC Danmark støtter WEC's internationale arbejde for at skaffe konkurrencedygtig, sikker og stabil bæredygtig energi til hele verdens befolkning - og dermed skabe nye muligheder for bæredygtig økonomisk udvikling i både industrilande og udviklingslande.

 

Den danske nationalkomite finansieres udelukkende af medlemsbidrag og medlemmerne kommer fra myndigheder, virksomheder, forskning, NGO'er og andre interessenter inden for energiområdet.

 

Vi formidler World Energy Council's internationale undersøgelser og resultater til medlemmerne, men også til andre beslutningstagere inden for energisektoren.

 

Derigennem øger vi medlemmernes kendskab til internationale energi- og miljøforhold og sætter dansk energipolitik i internationalt perspektiv.

 

Vi arbejder for dansk engagement i World Energy Council's arbejdsprogrammer, workshops/seminarer og de tre-årige verdensenergikongresser.

 

Vi søger at fremme den internationale forståelse for danske energipolitiske tiltag, set i lyset af ansvarlighed over for klima, miljø og bæredygtig udvikling.

 

WEC er verdens største organisation på energiområdet

 

WEC er det største upolitiske netværk på energiområdet. Vi arbejder for at fremme økonomiske, stabile og klimavenlige energisystemer til gavn for alle.

 

WEC blev grundlagt i 1923 og er en FN-akkrediteret global energiorganisation, der repræsenterer hele energiområdet.

Vi har i dag mere end 3000 medlemsorganisationer placeret i over 90 lande. Vores medlemmer kommer fra regeringer, private og statslige virksomheder, den akademiske verden, ngo'er og andre interessenter inden for energiområdet.

Vi skaber dialog om globale, regionale og nationale energistrategier ved at være vært for begivenheder på højt plan, udgive autoritative undersøgelser og arbejder gennem vores omfattende netværk for at stimulere og kvalificere verdens energipolitikske dialog.

 

Gå til WECs internationale website

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50