Generalforsamling 2018 - 4. april 2018

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

Ordinær generalforsamling 2018

World Energy Council – Den Danske Nationalkomite

 

Dagsorden

 

Dato: 4/4 2018

 

Tid: 13.30 – 14:30

 

Sted: DTU, Risø campus, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde, bygning 116 (kantinen).

 

1.Valg af dirigent.

 

2.Præsidiets beretning.

 

3.Forelæggelse af regnskab og balance for regnskabsåret 2017 til godkendelse. (bilag 3.1, 3.2 og 3.3)

 

4.Forslag om nedlæggelse af WEC Danmark. (bilag 4)

Præsidiet foreslår at nedlægge WEC Danmark.

 

5.Forslag om budget for 2018. (bilag 5.1 og 5.2)

 

6.Valg af medlemmer til præsidiet.

På valg er Hans Peter Slente, Niels Bahnsen, Jan Elleriis og David Tveit.

 

7.Valg af revisor.

Det foreslås at den hidtidige revisor, Deloitte, genvælges.

 

8.Eventuelle forslag fra medlemmerne.

Ingen forslag er indkommet.

 

9.Eventuelt.

 

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50