Generalforsamling2017

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

Ordinær generalforsamling 2017

 

World Energy Council – Den Danske Nationalkomite

 

Dato: 20/4 2017

 

Tid: 13.00 – 13:30

 

Sted: Mødelokale II, FN Byen, Marmorvej 51, 2100 København Ø

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Præsidiets beretning.

 

3. Forelæggelse til godkendelse af regnskab og balance for regnskabsåret 2016.

 

4. Forelæggelse til godkendelse af budget for regnskabsåret 2017.

 

5. Valg af medlemmer til præsidiet.

På valg er Ann Dorthea Larsen, der er villig til genvalg.

 

6. Valg af revisor.

Det foreslås at den hidtidige revisor, Deloitte, fortsætter.

 

7. Eventuelle forslag fra medlemmerne. Evt. forslag skal være modtaget inden

udgangen af januar 2017. Sådanne er ikke modtaget.

 

8. Eventuelt.

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50