Invitation til WEC generalforsamling 4.4.2018

WORLD ENERGY COUNCIL

DEN DANSKE NATIONALKOMITE

Ordinær generalforsamling 2018

World Energy Council – Den Danske Nationalkomite

 

 

Dato: 4. april 2018, kl. 13.30 – 14:30

 

Sted: DTU, Risø campus, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde, bygning 116 (kantinen).

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2018 i Den Danske Nationalkomite for World Energy Council (WEC).

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne er vedhæftet.

 

Præsidiet stiller forslag om at afvikle WEC Danmark. Forslaget er begrundet i, at vigende medlemstal og dalende interesse for medlemsarrangementer gør, at det økonomiske og interessemæssige grundlag for at drive arbejdet videre ikke mere er til stede. Samtidig arbejder mange andre fora i dag – både internationalt og i Danmark – med en tilsvarende dagsorden om at fremme det internationale samarbejde inden for energi.

 

Mødemateriale: Regnskab for 2017, budget for 2018, referat af ordinær generalforsamling 2017, samt begrundelse for præsidies forslag om afvikling af WEC Danmark eftersendes.

 

Af hensyn til portvagten bedes man tilmelde sig generalforsamlingen på forhånd til sekretær: Niels Michael Petersen, e-mail niep@dtu.dk, telefon 2247 4612, gerne senest den 23. marts.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Hans Peter Slente

Præsident for WEC Danmark

 

 

 

World Energy Council arbejder for at sikre bæredygtig energi til hele verdens befolkning

Præsident Hans Peter Slente, DI Energi

Vicepræsident Claus Møller, Siemens A/S

Sekretær Niels Michael Petersen, Danmarks Tekniske Universitet

 

c/o DTU, Bygning 775, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Telefon 4677 4612, kontakt@wec-danmark.dk

CVR 55 26 34 50